skip to Main Content

Op 8 april jl vond een commissievergadering plaats in de gemeente Hoorn, met op de agenda het punt: keuze locatie nieuw IKEC gebouw. Tijdens de raadsvergadering van 20 april aanstaande zou een besluit genomen worden. Die vergadering is nu met een maand uitgesteld. De raadsleden willen langer de tijd om de beschikbaar gestelde informatie goed te beoordelen. Wij houden u op de hoogte!

Back To Top