skip to Main Content

De raad van toezicht bestaat uit leden die geen binding hebben met andere onderwijsorganisaties in de regio. Daarmee is hun onafhankelijkheid geborgd.

  • dhr. H. Lenting, voorzitter
  • dhr. H. Vermeulen
  • Dhr. M. Kobus
  • Mw. L. Franken
  • Dhr. R. Rook

Binnen de raad van toezicht zijn commissies ingesteld, te weten:

Remuneratiecommissie: Dhr. M. Kobus en dhr. H. Lenting

Auditcommissie: Mw. L. Franken en dhr. M.  Kobus

Commissie kwaliteit: Dhr. H. Vermeulen en dhr. R. Rook

De raad van toezicht wordt ondersteund door het bestuurssecretariaat: bestuurssecretariaat@trigoon.wf

Back To Top