skip to Main Content

Het speciaal (basis) onderwijs gaat vanaf maandag 11 mei weer open, zo werd dinsdag 21 april  bekend gemaakt. Er zullen nog wel maatregelen nodig zijn om zo veilig en verantwoord mogelijk te kunnen werken. De concrete invulling hiervan wordt op dit moment besproken. U wordt zo snel mogelijk nader geïnformeerd door de school die uw kind bezoekt.

De Praktijkscholen blijven nog even dicht.

Misschien hebt u vragen. Dan verwijzen wij u graag naar de volgende sites:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/vragen-over-voortgezet-onderwijs

 

Wij willen alle ouders/verzorgers bedanken voor hun medewerking en begrip. Daarnaast wil ik onze trots en dankbaarheid uitspreken voor de professionaliteit van alle medewerkers van Trigoon.
Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Jan van Berkum en Jeroen Borsboom
College van Bestuur
Stichting Trigoon.

IKEC

Op het IKEC  wordt een integraal aanbod van zorg, gespecialiseerd onderwijs en opvang aangeboden voor kinderen van 2 tot ongeveer 8 jaar geboden.

PO & VO West-Friesland

Stichting Trigoon is betrokken partner van de Samenwerkingsverbanden PO & VO West-Friesland.

SWV PO ›
SWV VO ›

Samen voor Passend Onderwijs

Missie en visie

 

Stichting Trigoon levert vanuit haar scholen maatwerk in onderwijs, begeleiding en zorg, gericht op zelfstandig maatschappelijk functioneren.

Lees meer ›

Back To Top