skip to Main Content

IKEC

Op het IKEC  wordt een integraal aanbod van zorg, gespecialiseerd onderwijs en opvang aangeboden voor kinderen van 2 tot ongeveer 8 jaar geboden.

PO & VO West-Friesland

Stichting Trigoon is betrokken partner van de Samenwerkingsverbanden PO & VO West-Friesland.

SWV PO ›
SWV VO ›

Samen voor Passend Onderwijs

Missie en visie

 

Stichting Trigoon levert vanuit haar scholen maatwerk in onderwijs, begeleiding en zorg, gericht op zelfstandig maatschappelijk functioneren.

Lees meer ›

Back To Top