skip to Main Content

De maatregelen met betrekking tot Corona worden verlengd, zo werd dinsdag 31 maart 2020 bekend gemaakt. Onze scholen zullen daarom tot en met de meivakantie gesloten zijn.
Wij realiseren ons de gevolgen, maar we staan achter de urgentie hiervan. Dit betekent dat wij dus nu geen onderwijs kunnen bieden. Wij zullen de komende dagen gebruiken om de mogelijkheden van thuisonderwijs te onderzoeken en te organiseren.

Misschien hebt u vragen. Dan verwijzen wij u graag naar de volgende sites:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/vragen-over-voortgezet-onderwijs

en

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/vragen-over-basis–en-speciaal-onderwijs

Wij willen alle ouders/verzorgers bedanken voor hun medewerking en begrip. Daarnaast wil ik onze trots en dankbaarheid uitspreken voor de professionaliteit van alle medewerkers van Trigoon.
Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Jan van Berkum,
Voorzitter College van Bestuur
Stichting Trigoon.

IKEC

Op het IKEC  wordt een integraal aanbod van zorg, gespecialiseerd onderwijs en opvang aangeboden voor kinderen van 2 tot ongeveer 8 jaar geboden.

PO & VO West-Friesland

Stichting Trigoon is betrokken partner van de Samenwerkingsverbanden PO & VO West-Friesland.

SWV PO ›
SWV VO ›

Samen voor Passend Onderwijs

Missie en visie

 

Stichting Trigoon levert vanuit haar scholen maatwerk in onderwijs, begeleiding en zorg, gericht op zelfstandig maatschappelijk functioneren.

Lees meer ›

Back To Top