skip to Main Content

Stichting Trigoon is het bevoegd gezag voor een groot deel van het gespecialiseerd onderwijs in Westfriesland.

De leerlingen die de scholen van stichting Trigoon bezoeken vormen een kleurrijk geheel. Enerzijds net als alle andere jongeren op zoek naar hun bestemming, anderzijds met bijzondere ondersteuningsvragen waar een specialistische aanpak voor nodig is. Binnen onze scholen doen wij er alles aan om de leerlingen te helpen terecht te komen op die plek die voor hen de beste is.

Dat kan van alles zijn, variërend van een praktijkgericht traject met een werkplek als einddoel, een opleidingsgericht traject met een MBO diploma in het vooruitzicht of dagbesteding. Als het maar past bij de wensen en mogelijkheden van de leerling.

Daarvoor gaan wij ver. Binnen de gebaande paden. Maar soms ook daarbuiten! Maatwerk is het sleutelwoord.

Back To Top