skip to Main Content

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Onderstaand de agenda”s van onze GMR vergaderingen. Mocht u vragen hebben, of een onderwerp willen inzien in de notulen, neemt u dan even contact op met de voorzitter: marlies.spaan@praktijkschoolwf.nl

Agenda 1-2-2022
Agenda 30-11-2021

Back To Top