skip to Main Content

Stichting Trigoon kent een medezeggenschapsraad per school. Uit elke raad neemt een vertegenwoordiging zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR). Ingevolge de wet Medezeggenschap op scholen zijn er twee GMR’s, één voor de Praktijkscholen en één voor IKEC, VSO de Stormvogel en SBO ’t Palet. Om efficiency redenen wordt  gedeeltelijk gezamenlijk vergaderd. Voor geïnteresseerden is ons Medezeggenschapsstatuut ter inzage.

Heeft u vragen of wilt u een onderwerp inzien in de notulen, neemt u dan contact op met de voorzitter:  Marlies Spaan. Zij is per mail te bereiken op marlies.spaan@praktijkschoolwf.nl

De vergaderingen zijn openbaar.

Data van de vergaderingen schooljaar 2023-2024

Data van de vergaderingen schooljaar 2022-2023

Jaarverslag GMR 2022-2023

Onderstaand de agenda’s van schooljaar 2022-2023

Agenda GMR 7 februari 2023

Agenda GMR 28 maart 2023

Agenda GMR 16 mei 2023

Agenda GMR 11 juli 2023

Back To Top