skip to Main Content

Stichting Trigoon kent een medezeggenschapsraad per school. Uit elke raad neemt een vertegenwoordiging zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR). Ingevolge de wet Medezeggenschap op scholen zijn er twee GMR’s, één voor de Praktijkscholen en één voor IKEC, VSO de Stormvogel en SBO ’t Palet. Om efficiency redenen wordt  gedeeltelijk gezamenlijk vergaderd. Voor geïnteresseerden is ons Medezeggenschapsstatuut ter inzage.

Heeft u vragen of wilt u een onderwerp inzien in de notulen, neemt u dan contact op met de voorzitter:  Marlies Spaan. Zij is per mail te bereiken op marlies.spaan@praktijkschoolwf.nl

De vergaderingen zijn openbaar.

Onderstaand de agenda’s vanaf schooljaar 2021-2022

Jaarverslag GMR 2020-2021

Agenda GMR 30-11-2021

Agenda GMR 1-2-2022 

Agenda GMR 5 april 2022

 

Back To Top