skip to Main Content

Missie

Stichting Trigoon levert vanuit haar scholen maatwerk in onderwijs, begeleiding en zorg, gericht op zelfstandig maatschappelijk functioneren.

Visie

Elke leerling binnen stichting Trigoon krijgt, door onze betrokkenheid, de breedte van het aanbod en de kwaliteit van het onderwijs, zelfstandig ontwikkelingskansen en de mogelijkheid tot het behalen van optimale, duurzame leerresultaten.

Stichting Trigoon wil op ondernemende wijze de betrokken samenwerkingspartner zijn in West-Friesland voor:

  • ouders of verzorgers van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften;
  • professionals in het reguliere onderwijs in de samenwerkingsverbanden passend onderwijs;
  • professionals in de (jeugd)zorg
  • professionals in arbeidsparticipatie.

De kernwaarden van waaruit stichting Trigoon werkt aan de invulling van haar missie zijn:

  • Verbinding
  • Vertrouwen
  • Eigenaarschap
  • Duurzaamheid
Back To Top