skip to Main Content

Hallo collega,

Op deze pagina vind je vooral de voor jou belangrijke links, naar bijvoorbeeld de declaratieformulieren en het administratiekantoor.

Selfservice

Ons administratiekantoor, Groenendijk Onderwijs Administraties, stelt aan ons Selfservice beschikbaar. Hiermee kun je digitaal declaraties indienen, diploma’s uploaden etc.

Klik hier om in te loggen: Inloggen – Groenendijk Onderwijsadministratie
Klik hier voor het stappenplan om hiervan gebruik te kunnen maken.

De volgende zaken kun je zelf regelen via de Selfservice (button PERSOONLIJK):
– wijzigen contactgegevens
– wijzigen burgerlijke staat;
– wijzigen bankrekeningnummer;
– aanvragen werkgeversverklaring;
– declareren kosten voor dienstreizen;
via de tegel cafetariaregeling, verwerking van deelname aan fietsplan (deelnameformulier aanvragen via hr@trigoon.wf).

LET OP: declaraties anders dan voor dienstreizen (bijvoorbeeld voor aankopen of een hotelovernachting) doe je met het daarvoor bestemde formulier, dat je uitprint, invult en inclusief de betaalbewijzen bij de directie/schooladministratie inlevert.

Tussentijds opslaan declaratie
Het is handig om te vermelden dat je een reiskostendeclaratie tussentijds kunt opslaan om later aan te vullen en te verzenden. Je drukt gewoon op VERDER en uiteindelijk krijg je dan de keuze om het formulier op te slaan. Je vindt het formulier weer terug voor verdere verwerking onder de knop TE DOEN. Zolang je niet op VERZENDEN drukt wordt het formulier niet doorgezet voor verwerking.

Uploaden diploma’s /getuigschriften e.d.
Als je een diploma of getuigschrift e.d. wil uploaden, dan verschijnt de vraag of dit goedgekeurd moet worden door PSA (personeels-/salarisadministratie Groenendijk). Het antwoord hierop is ‘ja’. Je dient bij deze vraag dus ‘ja’ aan te vinken.

Back To Top