skip to Main Content

Binnen Trigoon doen wij graag dat wat werkt. Werkt iets goed? Doe daar dan meer van. Werkt iets niet? Doe dan iets anders.

Onderstaand verhaal is daar een mooi voorbeeld van:

Een leerling vertoonde veelvuldig negatief gedrag. Dit zorgde voor frustraties bij de docenten, maar vooral bij de leerling zelf. De leerling gaf zelf aan vooral uit verveling dingen te doen die niet mogen. Dit varieerde van kleine tot grotere incidenten en conflicten. In gesprek met de leerling gaf deze aan eigenlijk alleen maar op de donderdagen en de vrijdagen met plezier naar school te gaan, omdat dan de leuke vakken aan bod kwamen.

Het ging in dit specifieke geval vooral om de praktische vakken. Twee dagen waren vooral theoretische dagen in verband met de aanstelling van de mentor van de leerling. De conclusie was dus dat de dagen vol theorie niet vol te houden waren voor de leerling. In het kader van ‘doen wat werkt’ is er in goed overleg met de leerling en de ouders gekozen voor een omzetting van het rooster waarbij de leerling meer praktijkvakken kreeg, die ervoor zorgden dat er geen sprake meer was van dagen vol theorievakken.

De omschakeling was even spannend volgens de leerling. Zodra de leerling eraan gewend was geraakt ging de frustratie omlaag. De leerling geeft aan de theorie dagen nog steeds minder leuk te vinden dan de donderdagen en de vrijdagen, maar de lach op het gezicht van de leerling en de afname van incidenten en conflicten laten duidelijk een ander meer positief beeld zien 

 

Back To Top