skip to Main Content

In het SO en SBO heb je wel wat incasseringsvermogen nodig! Sytze Dijkstra, werkzaam als leerkracht bij SBO ’t Palet, kan om sommige uitspraken zeker lachen. “Binnen ons SBO ligt veel nadruk op de aanpak van gedrag. Leerlingen met belemmeringen zoals AD(H)D of Autisme zitten zichzelf nogal eens in de weg met hun eigen gedrag. En dan krijg je als leerkracht ook wel eens wat om je oren. Figuurlijk dan. Daar moet je tegen kunnen.

Deze kinderen komen pas aan leren toe als er gerichte aandacht is voor dat gedrag. Dat aspect van het werk vind ik het meest interessant. Goed kijken wat een leerling beweegt, waar is hij of zij nu het meest bij gebaat? Daar komen wel eens bijzondere oplossingen uit.

Eén van mijn leerlingen had een heel groot woedeprobleem. Ze kon enorm uitbarsten in de klas. Dat kostte zowel haar als mij als de klasgenoten bakken vol energie. De kunst is dan om te kijken: hoe kun je dat nu ombuigen? We hebben toen samen een vaste route door de klas afgesproken waarlangs ze naar buiten kon lopen, naar de time-out*. Door die vaste afspraak en route lukte het haar beter om zich te beheersen. Dat is winst.

Een andere leerling was eigenlijk altijd “stout”. Haalde van alles uit, was brutaal, en had om de haverklap straf te pakken. Van leren kwam weinig terecht. Nablijven was een van de strafmethodes. En tijdens het nablijven was het altijd heel gezellig …. Dat bleek de sleutel. We hebben het omgedraaid: nablijven werd geen straf, maar een beloning.

Wat mij de meeste voldoening geeft is als we kinderen een plek kunnen bieden waar ze hun mogelijkheden kunnen ontplooien, zodat ze toch naar regulier vervolgonderwijs kunnen uitstromen.

Op dit moment werk ik vier dagen per week als Time-out leerkracht. Als leerlingen even niet in de klas kunnen zijn dan kunnen ze naar mij toekomen en krijg ik de kans om ze terug te sporen. De kunst is om dat zo snel mogelijk te doen. Ik hou daar van!”

En je wordt er wel eens op gewezen dat een opmerking niet zo goed past bij een leerling. Ik gaf een jongen eens het commentaar: wat heb jij een grote mond zeg! Toen kreeg ik als antwoord terug: Mijn mond is niks groter dan die van u!

* Time-out : Een plek waar leerlingen naar toe kunnen worden gestuurd als het in de klas even niet gaat Er is altijd een leerkracht, liefst zoveel mogelijk dezelfde. Hiermee wordt de voortgang van de les in de klas geborgd en de relatie tussen leerling en leerkracht beschermd. De leerling kan 10 minuten aan een tafeltje zitten om rustig te worden. Dan volgt een kort gesprekje over de reden voor TO en de leerling krijgt een aantal tips. Als de leerling zich weer aan de afspraken kan houden mag deze terug naar de les.

 

Back To Top