skip to Main Content

De Hoornse gemeenteraad heeft op dinsdagavond 15 juni 2021 vrijwel unaniem ingestemd met de keuze voor de oude hockeyvelden als locatie voor het nieuw te bouwen IKEC.

Het bouwvoorstel is in aangepaste vorm aangenomen: het CDA diende, zoals al verwacht, een amendement in waarbij de beoogde drie sporthallen worden teruggebracht tot één grote, met compartimenten, of twee kleinere sporthallen. Ons bestuur heeft aangegeven dat de enige mogelijkheid tot beperken van kosten te vinden was in de gymzalen. Als het nodig zou zijn om het besluit rond te krijgen, kon daarmee worden ingestemd.  Dit is wel erg jammer, maar op te vangen. Daarnaast werd de parkeergarage geschrapt.

Verschillende ouders vroegen middels ingezonden brieven aandacht van de gemeente voor de moeilijkheden waar zij zich voor gesteld zagen: zoals bijvoorbeeld twee kinderen op verschillende locaties, meermalen locatiewissels in één schoolloopbaan en meer. Deze bevonden zich onder de meer dan dertig documenten die nodig waren om de raad te informeren.

Voordat het tot een besluit kwam was er toch nog wel wat discussie. Eén raadslid merkte op dat de visie die onder het IKEC ligt hem nog niet zo duidelijk was, maar dat werd door zijn collega’s snel weerlegd: “De visie van het ministerie van onderwijs is helder. Het kind centraal en de aanpak integraal. Waar kan dat beter dan in een IKEC?” En ook: “Het bestuur van het IKEC heeft de visie meerdere malen toegelicht in deze raad.”

Maar vooral de financiën bleven een heikel punt. De gemeente Hoorn staat er niet rooskleurig voor en de bouw van het IKEC vergt van Hoorn een investering van 22 miljoen euro, het hoogste bedrag dat Hoorn ooit in één keer heeft uitgegeven. Er werden dan ook vragen gesteld over de tijdige haalbaarheid van het integraal huisvestingsplan van Hoorn, waarin ook alle andere scholen in Hoorn zijn opgenomen. Ook de druk op de omgeving van de Nieuwe Steen was een punt van zorg.

Hoe dan ook: de kogel is door de kerk! Wethouder Samir Bashara verwacht dat de huidige planning gehaald wordt en dat het nieuwe IKEC- gebouw in schooljaar 2024-2025 in gebruik kan worden genomen. Dus:

WE GAAN BOUWEN!

Back To Top