skip to Main Content

Zoals vast al bekend, nemen de beide Praktijkscholen deel aan het TechniekPact.

In heel Nederland maar vooral in Westfriesland is een groot tekort aan technisch personeel. Het TechniekPact Westfriesland is een initiatief van meerdere scholen voor voortgezet onderwijs, die met behulp van subsidie allerlei activiteiten ontwikkelen. Doel van de inspanningen is om de doorstroom van leerlingen naar opleiding en/of een werkplek in de techniek te bevorderen. Over het landelijke initiatief kun je meer lezen op www.techniekpact.nl.

Op de Praktijkschool Hoorn wordt inmiddels installatietechniek aangeboden. Niet zo lang geleden bijvoorbeeld heeft op het ATC een docent haar bevoegdheid gehaald om heftruck-rijles te geven aan leerlingen! Een belangrijke vaardigheid voor leerlingen op zoek naar een werkplek.

Op de Praktijkschool zijn veel middelen aangeschaft om lesactiviteiten te ontwikkelen. Onze eigen Sjon Kooy is een belangrijke spil in dat project, hij heeft ook meegeschreven aan een digitale methode voor programmeren, speciaal voor Praktijkscholen! Daarnaast is hij actief met lessen met behulp van VR brillen, robotjes programmeren.

Vanuit het TechniekPact komt geld beschikbaar om investeringen te doen in goed en effectief techniekonderwijs. Daarnaast is het een platform waarbij alle betrokken partijen steeds in gesprek blijven met elkaar, samen scholing volgen, op excursies gaan en een steeds bredere kijk ontwikkelen op mogelijkheden op het gebied van techniek.

Een mooie ontwikkeling, waarbij afgelopen woensdag een delegatie op de Praktijkschool in Hoorn heeft rondgekeken. Ook wij kregen daarbij de titel: Techniek Topper.

PS: Bij Praktijkschool Stede Broec wordt vanuit het TechniekPact bijvoorbeeld een begin gemaakt met de bouw van een Tiny House. Prachtig project waarbij op heel veel verschillende vlakken techniek komt kijken. Daarover later meer!

Back To Top