skip to Main Content

Wanda Munneke is sinds 24 februari 2020 directeur van de Praktijkschool locatie Hoorn. Een bijzondere start in die tijd: drie weken na haar aantreden sloten de scholen! Wanda: ”Mooi om te zien hoe in zo’n situatie er allerlei creatieve initiatieven worden ontplooid. En opvallend hoe mensen voor elkaar klaar staan, even iets langsbrengen bij een collega die in quarantaine zit zodat die toch verder kan, of een bloemetje, iedereen staat voor elkaar klaar. Dat geeft een warm gevoel.”

Olifantenpaadjes
Het geeft ook meteen een mooi beeld van het team van deze Praktijkschool. Wanda: “Het Praktijkonderwijs spreekt mij erg aan, maar ook de mensen die hier werken, zij gaan echt voor de leerlingen. Ik wil net als zij ook achter de leerling kijken. Wat is er mogelijk, wat kunnen we samen doen om deze leerling te helpen? Voor mij is van belang dat elke leerling de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen. Ik ben daarbij erg van het Omdenken. Er zijn de gebaande paden, maar als je goed kijkt zijn er ook olifantenpaadjes die soms beter passen. Waarom zou je daar dan niet voor kiezen? Ik wil daar graag voor open staan. Dit is een prachtig team dat met veel dingen bezig is. ”

Mooie ontwikkelingen
Het is een moeilijke periode voor alle scholen, ook voor de Praktijkschool. Door alle collega’s wordt hard gewerkt om op afstand leerlingen “bij de les” te houden. Wanda: “Onder normale omstandigheden ben je gebonden aan roosters en aantallen lesuren en verplichte zaken. In deze weken wordt dat allemaal losgelaten en worden er geweldige dingen ontwikkeld. Ik zou graag willen kijken: wat kunnen we daarvan nu meenemen. De filmpjes die leerkrachten maken om instructies in beeld te brengen en tegelijk contact te onderhouden met leerlingen en ouders zijn een heel mooi voorbeeld. Digitaal werken neemt echt een vlucht nu.”

Elke leerling een goeie plek
Het leren vanuit een praktische invalshoek, waarbij de theorie zoveel mogelijk geïntegreerd is in doe-lessen, heeft Wanda’s warme belangstelling. “In deze vorm van onderwijs ligt meer nadruk op sociale en sociaal-emotionele aspecten. Harde cijfers zijn minder belangrijk. Natuurlijk blijft vervolgonderwijs een belangrijk doel: landelijk stroomt zeker 20 tot 30 % van de Praktijkschoolleerlingen succesvol in in het MBO. Maar het toe leiden naar een goeie plek in de samenleving in algemene zin, blijft voorop staan.”

Good practice
Via de interne nieuwsbrieven delen collega’s hun good practices met elkaar. Voorbeelden van opdrachten, opvangmogelijkheden en digitale ondersteuning. Een collega is heel druk met het inzamelen van laptops voor leerlingen, de teller staat op 24. Een vader vroeg: hebben jullie soms ook nog muizen nodig? En bracht toen een hele zak! Geweldig dat mensen zich op zulke manieren inzetten om de leerlingen te helpen. Leerlingen zijn ook blij verrast. Alleen, één leerling dacht: ik hoef geen laptop, ik doe lekker niks. Maar zijn moeder werd gek van hem. Toen kwam hij er toch maar een halen….

Back To Top